رویاشناسی

کل اخبار:5

 • حسین مجتهدی ۱۳۹۹-۱۱-۰۵ ۱۰:۱۶

  حسین مجتهدی؛

  رویا و نقد ادبی

  در فصل VII تعبیر رویا فروید تصریح می‌کند با رویا چون متن مقدّس رفتار می‌کنیم و از ابرازهای کلامی رویا سخن می‌گوید. رویا در ساحت تصویری است، که در هنگام بیان و تعبیر به ساحت نمادین در می‌آید و متن بیان رویابین در این‌جا بسیار مهم و محوری است. امّا این ابزار تصویری نیز سناریوی نگاشته دارد، که حقیقت مندرج در ضمیر ناآگاه است، که تحریف شده از سانسور عبور کرده، به تصویری درآمده است که در تعبیر و نقل بازخوانی می‌شود.

 • ذهن و زمان ۱۳۹۸-۰۲-۰۸ ۱۳:۰۹

  ذهن و زمان

  کرامت موللی

  موضوع کتاب در مورد رویا است که حاصل بیش از سی سال کار بالینی و تحقیقی نگارنده است. در این کتاب مؤلف به این موضوع پرداخته که خواب چیست و رؤیا کدام است؟

 • شعر حافظ ۱۳۹۴-۰۴-۲۴ ۱۰:۵۸

  مقدمه‌ای بر نقد رؤیاهای رسولانه از عبدالکریم سروش؛

  شراب و شناخت در شعر حافظ

  استوارت همروف و راجر پن‌رز صاحبان نظریه اُرک-اُر (Orch-Or) بیان می‌کنند که مغز انسان یک سیستم فرا-الگوریتمی (محاسبه‌ناپذیر) است. در اینجا تلاش می‌شود موضوع شناخت نزد حافظ با بخشی از مطالب مربوطه نیز مقایسه شود. در آنجا موضوع با تعریف خودآگاهی آغاز شده است و جنبه‌ی علمی دارد، در شعر حافظ «شراب» را به‌عنوان روشی از شناخت و تأثیر آن بر درونیات آدمی مطالعه می‌کنیم.

 • عبدالکریمی ۱۳۹۴-۰۲-۱۴ ۰۹:۵۳

  گزارشی از نشست نقد و بررسی کتاب «مقدمه‌ای بر رؤیاشناسی تاریخی» /(۲)

  کارکرد سیاسی- اجتماعی خواب

  در خواب‌شناسی تاریخی، پرسش از درستی یا نادرستی خواب‌ها نیست، بلکه مسئله بر سر کارکردهاست و اینکه رؤیاها در بافت سیاسی-اجتماعی جامعه، چه نقشی دارند و در کدام بافت سیاسی-اجتماعی پیدا شده‌اند. علاوه بر این‌ها، می‌توان گفت خواب یک امر فرهنگی است؛ بدین معنا که خواب هر فرد با تاریخ و شرایط فرهنگی آن جامعه ارتباط دارد ...

 • رویا شناسی ۱۳۹۴-۰۲-۱۰ ۰۷:۲۱

  گزارشی از نشست نقد و بررسی کتاب «مقدمه‌ای بر رؤیاشناسی تاریخی»/ (۱)

  تاریخ خواب و رویا

  شاید بتوان خواب را به دو دسته تقسیم کرد: یکی خواب‌های سیاسی که مربوط به تحولات و شخصیت‌های سیاسی است و دیگری خواب‌های فرهنگی که به زندگی روزمره برمی‌گردد. ... شاید بتوان گفت دوران خواب سیاسی در غرب به پایان رسیده است و دیگر افراد بزرگ و مطرح سیاسی برای تبیین، تحلیل، توصیف و تشریح مسائل سیاسی، به خواب پناه نمی‌برند.