بنجامین فرانکلین

کل اخبار:2

  • ۱۳۹۷-۰۶-۱۸ ۱۳:۴۰

    ماجرای چاپچیِ فقیری که در هفده سالگی از بوستون گریخت

    شهرتِ علمیِ فرانکلین در اروپا و به‌ویژه در فرانسه در اواخرِ قرنِ هجدهم به دلیلِ دستاوردِ درخشانِ علمی‌اش بود. آوازه‌ی فرانکلین چنان بود که خودِ او یکبار به دخترش گفته بود: «با این وضع به گمانم من و ماه به یک اندازه معروف خلایق باشیم.»

  • ۱۳۹۷-۰۵-۱۳ ۱۶:۴۰

    پرومته عصر روشنگری/ بنجامین فرانکلین به روایت بنجامین فرانکلین

    در روزگار ما، نام بنجامین فرانکلین به عنوان یکی از بنیانگذاران امریکای مستقل و نویسنده‌ای زبردست و ناشری موفق به گوش می‌رسد. عموم مردم، با چهره او روی اسکناس صد دلاری آشنا هستند. چهره‌ ساده و متبسم مردی متمول که نگاه امیدوار، سر طاس و موهای سپیدش، نشان از تجربیاتی گرانبار و اطمینانی تردیدناپذیر به شادکامی و بهروزی انسان دارد.