شناسهٔ خبر: 57790 - سرویس کتاب و نشر
نسخه قابل چاپ

فلسفه برای مبارزان

بدیو می‌توانیم مدعی شویم که آنچه هویت فلسفه را تعیین می‌کند نه قواعد یک گفتار، بلکه تکینگی یک کنش است.

فلسفه برای مبارزان

آلن بدیو

مترجمان: فؤاد حبیبی – کمال خالق‌پناه

ناشر: نی

تعداد صفحه: ۱۱۶ صفحه

قیمت: ۱۴ هزار تومان

می‌توانیم مدعی شویم که آنچه هویت فلسفه را تعیین می‌کند نه قواعد یک گفتار، بلکه تکینگی یک کنش است. همان کنشی که دشمنان سقراط آن را «فاسد کردن جوانان» نام نهادند؛ و همان گونه که می‌دانیم، این است دلیل محکومیت سقراط به مرگ. معهذا، «فاسد کردن جوانان» نامی درخور برای نامیدن کنش فلسفی است؛ به شرطی که معنای «فساد» را به خوبی دریابیم. فاسد کردن در اینجا به معنای آموزش امکان دست رد زدن بر سینه اطاعت کورکورانه از باورهای تثبیت‌شده موجود است.

مترجمان در ترجمه فارسی این کتاب، به منظور آنکه علاوه بر تشریح و تبیین بیشتر موضوع، برخی از کاربست‌های انضمامی مباحث تئوریک «فلسفه برای مبارزان» را از زبان خود بدیو مطرح سازند، مصاحبه فیلیپو دل‌لوکزّه و جیسون اسمیت با آلن بدیو در نشریه کریتیکال اینکوایری- شماره ۳۴، تابستان ۲۰۰۸- را در بخش پیوست‌های متن افزوده‌اند.

نظر شما