شناسهٔ خبر: 45973 - سرویس کتاب و نشر
نسخه قابل چاپ

به نام سنت پژوهشی جامع در باب ختنه زنان در ایران

به نام سنت این تحقیق شواهد کافی به دست می‌دهد مبنی بر اینکه با وجود روند کاهش انجام این عمل در سال‌های اخیر، دیگر نمی‌توان رواج ختنه دختران در ایران را انکار و یا فقط به قاره آفریقا ارتباط داد.

به نام سنت

پژوهشی جامع در باب ختنه زنان در ایران

کامیل احمدی

ناشر: شیرازه

تعداد صفحات: ۱۴۶ صفحه

قیمت: ۱۱ هزار تومان

این تحقیق جامع به بررسی، تحلیل و موشکافی ختنه زنان و دختران در ایران می‌پردازد و نشان می‌دهد این عمل در برخی از مناطق چهار استان هرمزگان، کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی رواج دارد. ختنه دختران آیینی است با قدمت بسیار که علیرغم نقض وجوه مختلف حقوق جنسی کودکان و زنان، امروزه نیز همچنان معمول است. هدف از این پژوهش فراهم آوردن داده‌هایی دقیق و جامع و فراهم آوردن منابعی است که بر اساس آن برنامه‌ای جامع و صدور قانونی در منع آن برای ریشه کن کردن ختنه دختران در ایران شکل گیرد. علاوه بر آن دولت، سازمان‌های غیر دولتی، گروه‌های مختلف و افکار عمومی و محلی نیز برای نخستین بار می‌توانند به داده‌های موثق و روزآمد دسترسی داشته باشند.

در مقیاسی وسیع‌تر، این تحقیق شواهد کافی به دست می‌دهد مبنی بر اینکه با وجود روند کاهش انجام این عمل در سال‌های اخیر، دیگر نمی‌توان رواج ختنه دختران در ایران را انکار و یا فقط به قاره آفریقا ارتباط داد. آشکار کردن این حقیقت به جامعه ایران، این امکان را فراهم می‌کند که کمیته‌های مدافع حقوق کودکان و سازمان‌های بین‌المللی و سایر نهادهای دولتی و غیر دولتی با عوامل دخیل در ختنه دختران در ایران وارد گفتگو شوند و ضمن پذیرفتن وجود این عمل با آن به مبارزه بپردازند.

نظر شما