شناسهٔ خبر: 33980 - سرویس دیگر رسانه ها
نسخه قابل چاپ

فلسفه علم در ایستگاه چهارم

تاریخ علم را می توان بر پایه هر یک از علوم تجربی بازسازی و تحلیل کرد و می توان گفت که تاریخ های علم ماده های بی شکل اند و فلسفه های علم صورت هایی اند که این ماده ها پذیرای آنها می شوند.

به گزارش فرهنگ امروز به نقل از شبستان؛ چاپ چهارم کتاب "فلسفه علم" از مجموعه کتاب های "علم شناسی" تألیف نیکلاس کاپالدی با ترجمه علی حقی از سوی انتشارات سروش وارد بازار نشر شد.

بنا بر این گزارش، این کتاب درباره فلسفه علم و مبتنی بر علم فیزیک است، و همه شواهدی که نویسنده آورده از این علم گرفته شده است. این اثر نیکلاس کاپالدی مدرس رشته فلسفه در دانشگاه تولسا، به زعم مترجم – که خود عضو هیئت علمی دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد و صاحب تألیفات و ترجمه های متعددی در این حوزه است- برای خواننده نوپای " فلسفه علم" از کتاب های همانندش در فارسی ساده تر است، به طوری که اگر خواننده در حد کتاب های دبیرستانی با فیزیک آشنایی داشته باشد، این کتاب را مفید و دلپذیر خواهد یافت.

نویسنده کتاب مذکور از ضرورت تاریخ علم برای فلسفه علم آگاه بوده است و از همین رهیافت در سراسر این کتاب استفاده کرده است. تاریخ علم را می توان بر پایه هر یک از علوم تجربی بازسازی و تحلیل کرد و می توان گفت که تاریخ های علم ماده های بی شکل اند و فلسفه های علم صورت هایی اند که این ماده ها پذیرای آن ها می شوند، و در اینجا بنای بازسازی بر فیزیک گذاشته شده که مادربزرگ فناوری پرشتاب امروز است.

نیکلاس کاپالدی در کتاب خود، پیامدهای فلسفی برخی مفاهیم برجستۀ علمی را با رویکرد تاریخی و عمدتاً برپایۀ مفاهیم نظری به خواننده می نمایاند. تاریخ علم، در دست فیلسوف علم، مانند مادۀ خام در دست هنرمند است. در این کتاب، کل تاریخ علم فیزیک و دانش های وابسته به آن، از یونان باستان تا قرن بیستم میلادی، بازسازی و تحلیل شده است. فیزیک، در میان علوم تجربی، علمی است که مبانی تجربی و ملموس قوی تری دارد و همواره فیلسوفان علم را به خود جلب کرده است.

به گزارش روابط عمومی انتشارات سروش، کتاب "فلسفه علم" در چهارده فصل؛ فلسفه علم چیست؟، تاریخ مختصر اندیشه های علمی از دوران باستان تا رنسانس، فرانسیس بیکن، انقلاب کوپرنیکی، جانشینان کوپرنیک: براهه،برونو و کپلر، گلیله، رنه دکارت، جهان پیش از نیوتن، آیزاک نیوتن، تحلیل هیوم از علیت، علم و نظریه علمی در قرن نوزدهم، اینشتین، نظریه کوانتوم و چکیده ای از پرسش های عمده در فلسفه علم تدوین شده است که هر فصل به طور کامل فلسفه علم را معرفی کرده و تکامل تاریخی مفاهیم علمی و پیامدهای فلسفی آن را مورد ارزیابی قرار می دهد.

گفتنی است، چاپ چهارم کتاب " فلسفه علم" در ۴۰۸ صفحه مصور و با قیمت ۲۱ هزار تومان به تازگی روانه بازار کتاب شده است.

نظر شما