شناسهٔ خبر: 33796 - سرویس سایر حوزه‌ها
نسخه قابل چاپ

چهارمین قسمت از «داستان اعتماد» منتشر شد؛

موشن گرافیک/ روایتی از کودتا علیه مصدق در «داستان اعتماد»

مرکز سفیرفیلم با انتشار مجموعه ۶ قسمتی موشن گرافیک «داستان اعتماد» به روایت تاریخی تجربه اعتماد ملت ایران به دولت آمریکا می‌پردازد.

فرهنگ امروز: مرکز سفیرفیلم با انتشار مجموعه ۶ قسمتی موشن گرافیک «داستان اعتماد» به روایت تاریخی تجربه اعتماد ملت ایران به دولت آمریکا در برهههای مختلف تاریخی میپردازد.

قسمت چهارم این مجموعه با عنوان «کودتا» امروز منتشر شد. این قسمت به موضوع کودتای آمریکا علیه دولت دکتر مصدق می‌پردازد.

این موشن گرافیکها، ساخته محمدرضا امامقلی است که سفیرفیلم آنها را همزمان با نزدیکی توافق نهایی هستهای به صورت روزانه منتشر میکند.

 

لینک:

http://www.farhangnews.ir/content/۱۲۷۹۴۷

نظر شما