کمیسیون صنایع

کل اخبار:1

  • ۱۳۹۴-۰۴-۱۶ ۱۴:۳۰

    زیرساخت های صنعت با سینما قابل نمایش است

    خان‌محمدی تاکید کرد: سینما، فیلم و عکس ابزار نوینی است که با استفاده از آن می‌توانیم امکانات و زیر ساخت‌هایمان را در کوتاه ترین زمان و علمی‌ترین زبان به هموطنانمان از یک سو و سایر کشورها از سوی دیگر ارائه دهیم.