ژان بودریار

کل اخبار:2

  • 2 ۱۴۰۰-۰۶-۰۱ ۱۴:۵۴

    فکرهایی  در عصر شتاب‌های بدخیم

    وقتی نیچه برای نوشتن، یک ماشین تحریر اختیار کرد و از کارکرد معهود نوشتن با قلم بر کاغذ روی برگرداند سبک نوشته های او تغییر محسوسی کرد؛بقول فریدریش کیتلر رسانه شناس، نثر نیچه از استدلال‌ها به کلمات قصار، از افکار به جناس و از لفاظی به سبک تلگرافی تغییر یافت.دوستی این تغییر در سبک نگارش را دریافت و به نیچه گفت که شاید با این وسیله حتی به اصطلاحات جدیدی دست پیدا کنی.

  • ۱۳۹۹-۱۰-۲۰ ۱۵:۰۱

    ژان بودریار از «جنایت بی‌نقص» می‌گوید: ردپای استمرار نیستی

    برای بازیابی ردی از نیستی، از ناتمامی، نقصان جنایت، باید چیزی را از واقعیت جهان دور کنیم. برای بازیابی منظومه سِر (راز) باید چیزی را از انباشت واقعیت و زبان دور کنیم.