پدر علم حقوق

کل اخبار:1

  • ناصر کاتوزیان ۱۳۹۳-۰۶-۱۲ ۱۱:۴۰

    برای استاد امیر ناصر کاتوزیان؛

    او به منزل رسید و بار گذاشت...

    هرچند امیرناصر کاتوزیان را به نام استاد حقوق خصوصی می­‌شناسند، امّا دغدغه­‌ی حضرت استاد آن­چنان در پروراندن اندیشه‌­ی عدالت قدرتمند بود که پای او را به وادی فلسفه­­‌ی حقوق نیز کشانید. استاد بر خلاف بسیاری از حقوق­‌خوانان و وکالت­‌گرایان دانشکده­‌های حقوق ایران، از رویکرد پوزیتیویستی گامی فراتر نهاده و همواره محک عدالت در تعیین حکم را فرا دید ِ خویش داشت.