هیدگر

کل اخبار:4

 • هیدگر ۱۴۰۱-۰۳-۲۶ ۱۵:۴۳

  محمد زارع شیرین کندی؛

  واپسین خدای مِه آلود هیدگردرافق فکری تاریک ما

  به سبب شرایط  و اوضاع  و مقتضیات خاص جامعۀ فکری و فلسفی ما و زمینه و تاریخ نسبتا بلند کج اندیشی و کج فهمی در تفسیراندیشه های فیلسوف بزرگ آلمانی ، مارتین هیدگر ، ابراز هر گونه  قول و نظری دربارۀ نسبت تفکر هیدگر با خدا و دیانت و آموزه های وحیانی ، در اینجا و اکنون ، بناگزیر به بیراهه ها و کژراهه هایی عجیب و غریب منتهی خواهد شد .

 • ۱۴۰۱-۰۳-۰۷ ۱۴:۳۴

  بدون هیدِگر، هرگز!

  هیدِگر پرسش بزرگ دوره جدید (پرسش از وجود) و بخش عمده‌ای از سایر پرسش‌های مهم زمانه را به صورت بسیار باریک بینانه و موشکافانه طرح کرد.

 • ۱۳۹۷-۰۵-۲۷ ۱۳:۰۰

  «فیلم سازی و حکم در میانه هیدگر و آدورنو» و حکمت سینما

  کتاب «فیلم سازی و حکم در میانه هیدگر و آدورنو» و «حکمت سینما» به زودی از سوی انتشارات پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی منتشر می‌شوند.

 • ۱۳۹۵-۱۱-۱۱ ۱۰:۲۰

  جهان در اندیشه هیدگر به چاپ چهارم خود رسید

  گروه فلسفه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی کتاب جهان در اندیشه هیدگر نوشته محمود خاتمی، محقق گروه فلسفه پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی را برای چهارمین بار به زیور طبع آراسته کرد.