نشر الکترونیک و آینده آن

کل اخبار:1

  • ۱۳۹۳-۰۹-۰۱ ۱۷:۰۰

    اجباری که باید به آن تن بدهیم؟

    در نشست «نشر الکترونیک و آینده آن» از نشر الکترونیک به عنوان یک اجبار یاد و گفته شد تنها مشکل این حوزه موانع قانونی است.