مظفر اقبال

کل اخبار:2

 • مظفر اقبال ۱۳۹۳-۰۳-۲۹ ۰۹:۴۴

  مظفر اقبال؛

  طرح بحثی پیرامون اسلامی‌سازی علم

  گسترش مرزهای جغرافیایی و در پسِ آن، فراورده‌ی فرهنگی، پیوسته تیزهوش‌ترین‌های زمانه را به پاسخ قاعده‌مند به حجم زیادی از سؤالاتی می‌کشاند که از میان مسائل دیگر برمی‌آمد، مسائلی همچون دغدغه‌های جدید دینی، نیازهاي خاص توده‌های تغییریافته و مهاجر و پدید آمدن مقررات اداری و مالی میان دولت و شهروندان.

 • علم جدید ۱۳۹۳-۰۲-۰۴ ۱۱:۴۹

  مظفر اقبال/ اسلام و علم مدرن(قسمت دوم)؛

  دورنمایی به ظهور گفتمان جدید اسلام و علم

  مسلمین، مقهور شدنِ نظامی‌شان را ناشی از فقدان علم و تکنولوژي تصور کردند و رهبرانشان به آن‌ها گفتند که شکوه ازدست‌رفته‌شان به محض آنکه آن‌ها [بتوانند] علم و تکنولوژي اروپاییان را کسب کنند، اعاده خواهد شد.