مایکل کلی

کل اخبار:1

  • نقد و قدرت ۱۳۹۳-۰۸-۲۶ ۱۵:۵۵

    نقد و قدرت

    مایکل‌ کلی

    کدام الگوی نقد – الگوی فوکویی یا هابرماسی – از جهات فلسفی و عملی برتر است به خصوص با توجه به ماهیت و نقش قدرت در جامعه معاصر؟ مایکل کلی در جمع‌آوری این مجموعه خواسته است به این مساله در ارتباط با نظریه‌ی اخلاقی، سیاسی و اجتماعی دو دهه 1970 و 1980 بپردازد.