مارتا فروید

کل اخبار:1

  • ۱۳۹۳-۰۸-۲۱ ۱۱:۰۵

    شرح زندگی فروید؛ از درگیری با مادر زن تا مصرف کوکایین

    این کتاب اسطوره زدایی از فرویدی است که خیلی از ما جایگاهی فرا انسانی به او می دهیم و شاید بیان وجوه انسانی زندگی او از زبان همسرش "مارتا" که کمتر در منابع تاریخی به او اشاره شده، برای خیلی از ما خواندنی باشد.