فیلولوژی

کل اخبار:2

 • نیچه ۱۴۰۰-۰۷-۱۱ ۱۳:۳۳

  دو کامنت در باب تئولوژی سیاسی و فیلولوژی سیاسی؛

  بال های فرشتگان و مرده ریگ نیچه

  حقیقتا کردوکار ما می تواند بازنویسی تزهای بنیامین به زبان سنت فلسفه و الاهیات و جهانشناسی اسلامی با فیگور راهنما و هدایتگر سهروردی باشد که گونه ای سلوک دانته ای را به ذهن متبادر می کند.ما این تفحص را میان خطی/بین خطوط می نامیم که باز هم تداعی گر برزخ دانته و نگارش باطنی توامان است.

 • مصائب معنا ۱۳۹۴-۰۴-۲۱ ۱۷:۴۷

  از مصائب معنا، جستارهایی در فیلولوژی، زمان و شعر

  امیر کمالی

  اگرچه ظاهرا کتاب حاضر مجموعه‌ای از مقالات پراکنده به نظر می آید، اما تلاش برای پرداختن به عنصری مشترک پیوند میان آنها را نشان می دهد. موضوعیت این کتاب چیزی نیست جز تلاش به منظور کشف توانایی‌های تولیداتی در حوزه ی زبان که می توانند در زمان گاهشمارانه گسست اندازند.