ستاره قانونی

کل اخبار:1

  • جامعه‌شناسان بزرگ ۱۳۹۳-۰۸-۲۴ ۱۳:۰۲

    جامعه‌شناسان بزرگ (عصر تکوین)

    جان اسکات

    جامعه‌شناسان بزرگ عصر تکوین» دربرگیرنده‌ی زندگی، کار، آثار، ایده‌ها و تأثیرات پنجاه تن از مهم‌ترین متفکران این رشته در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم است.