روزبه زرین کوب

کل اخبار:1

  • ۱۳۹۴-۰۳-۱۸ ۱۸:۰۰

    زرین کوب: ضرورت انتشار مجموعه «تاریخ جامع ایران»

    روزبه زرین‌کوب، استاد گروه تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران درباره لزوم تدوین «تاریخ جامع ایران» معتقد است: ایران جزئی از یک تاریخ جهانی است و مسائل هویتی باعث می‌شود که به تاریخ کشورمان توجه بیشتری داشته باشیم از این رو انتشار مجموعه «تاریخ جامع ایران» یک امر ملی و ضروری به‌شمار می‌آید.