رساله‌ای در باب مدارا و بردباری

کل اخبار:1

  • ولتر ۱۳۹۹-۰۸-۲۸ ۱۲:۰۴

    به بهانه انتشار کتاب "رساله‌ای در باب مدارا و بردباری”؛

    ولتر و گشایشی بر تعصب‌زدایی

    ولتر  بسط اندیشه و گسترش تفکر در سطحی جهانی را  توصیه می‌کند. او با ذکر نمونه های تاریخی واقعی، به پوچی،بطلان و بیهوده گی سبعیت، تعصب و عدم‌بردباری پرداخته وبه سردمداران مدعی دین‌داری ،طبقه ی روحانیت  و بزرگان کلیسا تاخته انتقاد و عده ای از آنان را متهم به قدرت‌طلبی،‌مال‌اندوزی  وثروت طلبی می‌نماید.