خرد جمعی

کل اخبار:1

  • مصلح ۱۳۹۳-۰۶-۰۴ ۱۱:۰۲

    علی‌اصغر مصلح؛

    بحران آب و خرد جمعی ما ایرانیان

    انسان مدرن بیش از دو قرن پیش شیوه رفتار جدیدی با طبیعت در پیش گرفته و برای افزایش قدرت خود، با تکیه بر علم و تکنولوژی جان و شیره طبیعت را گرفته است. امروز مهم‌ترین شعار اغلب کشورهای توسعه یافته در بزرگ‌ترین مجامع بین‌المللی حفظ کره‌زمین است، کره‌ای که نظام آن به هم ریخته شده و دچار بحران است. ما ایرانیان نیز در پیدایش این بحران سهم داشته‌ایم.