ترجمه متون نظری

کل اخبار:1

  • صالح نجفی ۱۳۹۴-۰۱-۱۷ ۱۲:۳۱

    صالح نجفی/ ترجمه به منزله تلاش برای ترمیم / تغییر جهان؛

    پروژه‌های ناممکن

    اینکه معنا باید از کدام اصول هنجارگذار پیروی کند؛ همه اینها تابع منطق دلالت یا معنارسانی خاصی است که هر جماعتی برای خود وضع می‌کند. درست همان‌طور که هیچ مترجمی هیچ‌گاه در خلأیی تاریخی کار نمی‌کند، خود ترجمه نیز هیچ‌گاه تک‌گویی تک‌افتاده‌ای نیست که مستقل و مستغنی از کردوکارهای جماعت شکل گیرد.