برادرکشی

کل اخبار:1

  • برادرکشی ۱۴۰۱-۰۶-۰۹ ۱۶:۰۲

    تأملی در برادر کشی/ حسین مجتهدی؛

    برادری کشته می‌شود!

    در روایات اسطوره‌سانِ سامی نخستین قتلِ تاریخ بشری، برادرکشی است. و پس از آن است، که یکی از پسران یا همان برادریِ که به قتل دست یازیده، آهنگری و فن‌آوری را اختراع می‌کند، فرزندِ دیگرش موسیقی و هنرها را پدید می‌آورد و سوّمی مدنیّت را بنا می‌نهد و جامعه‌ی بشری متولّد می‌شود. انگیزان این پرخاشِ مهار گسیخته را، رقابتی ویرانگر برشمرده‌اند.