اقلیت های دینی

کل اخبار:2

  • ۱۴۰۱-۰۱-۲۰ ۱۵:۰۲

    دین، جنسیت و اقلیت جنسی

    صلح‌پژوهان مدت‌ها است متوجه شده‌اند که دانش‌های بومی منجر به برنامه‌ریزی کاربردی‌تر و مؤثرتر می‌شود. با این حال، دانش جنسیت و هویت‌های تراجنسیتی و همچنین شیوه‌های فرهنگی مرتبط با آن علیرغم اینکه اغلب معانی نمادین، مذهبی و سیاسی بسیار مهمی دارند عمدتاً مغفول مانده است.

  • ۱۳۹۴-۰۲-۱۶ ۱۲:۱۰

    اقلیت های دینی و هویت ملی در گفتگو با ناصر فکوهی

    هویت ایرانی باید بر اساس هویت های تاریخی و معاصر؛ متفاوت و متکثر تبیین شده و مدیریت گردد. اقوام ایران حق دارند که از آموزش صحیح زبان مادری شان در مدرسه برخوردار باشند. این مساله به هیچ وجه به زبان فارسی لطمه نمی زند و بلکه آن را تقویت می کند.