شناسهٔ خبر: 65598 - سرویس سایر حوزه‌ها
نسخه قابل چاپ

«مکالمات خیالی» گفتمان مطبوعاتی دوره مشروطه

کتاب «مکالمات خیالی»، گونه‌ای نو از انتقاد در گفتمان مطبوعاتی دوره مشروطه است؛ محورهای موضوعی آن نقد ساختارهای سیاسی و مخاطبش جامعه ایرانی بوده و نام بسیاری از نویسندگان آن‌ها نیز از ترس مجازات توسط دولت وقت، مخفی شده و علیرغم گذر زمان همچنان گمنام مانده است.

فرهنگ امروز: کتاب «مکالمات خیالی (تحلیل گونه‌ای انتقادی از دوره قاجار)» اثر علی باغدار دلگشا به همت نشر و پژوهش شیرازه در قالب مجموعه اندیشه جامعه مدون در ۳۵۵ صفحه و با قیمت ۱۱۰ هزار تومان منتشر و روانه بازار کتاب شده است.

بیژن تلیانی: کتاب «مکالمات خیالی»، گونه‌ای نو از انتقاد در گفتمان مطبوعاتی دوره مشروطه است؛ محورهای موضوعی آن نقد ساختارهای سیاسی و مخاطبش جامعه ایرانی بوده و نام بسیاری از نویسندگان آن‌ها نیز از ترس مجازات توسط دولت وقت، مخفی شده و علیرغم گذر زمان همچنان گمنام مانده است. این مکالمات از نظر موضوعی به مواردی چون «خرابی ایران: چرایی و عاملان آن»؛ «اهمیت مشروطه، پاسخ به چه باید کردها»؛ «نقد استبداد سیاسی و چگونگی رسیدن به جامعه مدنی» پرداخته است.

این کتاب نشان می‌دهد که دگراندیشان ایرانی برای تغییر ساختارهای جامعه خود چه تلاش‌ها و مبارزاتی انجام داده و چگونه خود را با مطبوعات به سلاح تفکر انتقادی و شناخت به منظور تغییر، مجهز ساخته‌اند.

کتاب «مکالمات خیالی» با خوانش برخی نسخ خطی و همچنین بررسی غیر گزینشی ۸۲ عنوان روزنامه منتشر شده در فاصله سال‌های ۱۲۸۵ تا ۱۲۸۸ شمسی، شامل ۹۸۹۴ شماره برابر با ۷۹۱۵۲ برگ مطبوعاتی، گردآوری و در دو بخش اصلی تنظیم شده است.

در بخش نخست به توضیح مواردی چون پیشینه تحقیق، منبع‌شناسی، انتقاد به مثابه محور گفتمان دوره قاجار، مکالمات خیالی در آثار دگراندیشان دوره قاجار و مکالمات خیالی در مطبوعات پرداخته شده است که مکالمات خیالی این بخش در سه موضوع: مکالمات خیالی در عالم واقع، مکالمات خیالی در قالب ترکیب طرح و کلمه و مکالمات خیالی در قالب خواب‌نامه مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.

در بخش دوم گزیده‌ای از متن صالی برخی مکالمات مانند «مذاکره وزیر و سفیر» از روزنامه اختر، «نوزده نفر بودیم» از روزنامه قانون، «مقاله در اثبات ذات واجب الوجود عز شأنه» و «آغاز مقالۀ سقراط با اریستودم» از روزنامه ادب، «طفل هشت‌ساله» از روزنامه گلستان، «رویای صادقه - یا خیالات واهبه» از روزنامۀ تمدن، «سؤال و جواب مشهدی محمدنقی و کربلائی تقی: یا مکالمه مستبد و مشروطه‌طلب» از روزنامه رهنما، «بقیه گفتگوی منوچهر با فریدون در یکی از قهوه‌خانه‌های پاریس» از روزنامه ندای وطن، «مکتوب از طرف یزید بن معاویه بن ابی‌سفیان علیه اللعنه و العذاب»، «مکتوب از حسین کرد شبستری موهومی» و «سؤال و جواب داش‌مشتی کلاه‌نمدی با یک نفر از ارباب ذوق جمعه گذشته در باغ بهجت‌آباد» از روزنامه شرافت و... در اختیار خوانندگان قرار گرفته است.

نظر شما