شناسهٔ خبر: 64261 - سرویس خبر
نسخه قابل چاپ

شماره سی و یکم نشریه فرهنگ امروز منتشر شد؛

ردیابی نئولیبرالیسم در ایران و جهان

شماره 31 چالش‌های اقتصاد ایران در سه دهه اخیر موجب طرح مباحثی در حوزه اقتصاد سیاسی با دکتر حسین راغفر شد. در این گفت و گو بررسی سیر تاریخی و حرکت نئولیبرالیسم در جهان و ایران مورد بحث قرار گرفت. راغفر در این گفت و گو مسائل مبتلابه اقتصادی ایران را حاصل تفکری عنوان کرد که به مراکز تصمیم گیری نفوذ کردند. او در این خصوص توضیحات مبسوطی ارائه داد.

به گزارش فرهنگ امروز شماره سی و یکم نشریه فرهنگ امروز منتشر شد. فرهنگ امروز در این شماره موضوعات مختلف روز را دستمایه بحث و بررسی قرار داد.

کاربست مفاهیم نو در بساط کهنه عنوان بخش تاریخ این شماره فرهنگ امروز است که چند پرده از مواجهه تاریخی ما با مفاهیم و نهادهای مدرن علوم انسانی در ایران را بررسی کرده است. از مطالب خواندنی این بخش مصاحبه با رضا داوری اردکانی است. در این مصاحبه، داوری به پرسش‌هایی درباره معضلات تاریخی علوم انسانی و اجتماعی در ایران و امید داشتن به رفع مشکلات بنیادین این حوزه پاسخ داد. همچنین رضا نجف زاده، رضا مختاری، روح الله اسلامی، آرش حیدری و چند تن دیگر از متخصصان این حوزه در این خصوص فرهنگ امروز را یاری کردند.

بخش سیاست این شماره فرهنگ امروز  با عنوان دن کیشوت همسایه اختصاص پیدا کرد به اظهارات اخیر رجب طیب اردوغان. اردوغان که گویی احیای امپراتوری عثمانی را در سر می‌پروراند با خواندن شعری با مضمون جدایی طلبی رود ارس همگان را به نگاهی دوباره به روابط ایران و ترکیه واداشت.. در همین رابطه کاوه بیات به پرسش های فرهنگ امروز در همین رابطه پاسخ گفت. همچنین مقالاتی از هاکان یاووز و هرکولس میلاس که منتقد برخی سیاست‌های اردوغان هستند ترجمه شده است و در اختیار مخاطبات فرهنگ امروز قرار داده شده است. مشروعیت اردوغان درباره سخن گفتن از پان اسلامیسم، سیاست اردوغان در قبال دیگر کشورهای همسایه، مساله قفقاز و الگوی مناسب برای روابط ایران و ترکیه و همچنین مرور تاریخ روابط ایران و ترکیه از دیگر موضوعات این پرونده است که توسط متخصصان این حوزه به نگارش درآمده است.

در بخش آموزه این شماره دو مقاله ترجمه شد. یکی مقاله‌ای از ریچارد ولین که در آن به ردیابی اندیشه کارل اشمیت در سنت آلمانی پرداخته و دیگری ترجمه تازه‌ترین مقاله سمیر بدیر که در آن رابطه نشانه شناسی فرانسوی با نظریه و اندیشه لویی یلمزلف.

بخش الهیات این شماره هم درباب قدرت اجتماعی یک فریضه یعنی امر به معروف و نهی از منکر است و به این پرسش پاسخ می دهد که چگونه این فریضه منجر به توانمندکردن فرودستان در برابر فرادستان می شود؟ به این پرسش چند تن از اساتید طی مصاحبه و یادداشت مقالاتی پاسخ دادند.

در بخش پیشخوان این شماره هم در مقاله‌ای به قلم محمد زارع شیرین کندی نگاهی شده است به تواضع، دانش و توانمندی محمدحسن لطفی تبریزی در ترجمه آثار سترگ فلسفی در بیست و یکمین سالگرد درگذشت او. همچنین بخشی از کتاب دانش اتوپیا امانوئل والرشتاین با ترجمه محمد غفوری منتشر شده است. طبق روال گذشته این بخش، چندین کتاب تازه چاپ هم، نقد و بررسی شده است.

اما بخش گزارش این شماره که تصویر جلد را هم به خود اختصاص داده است چند مطلب خواندنی دارد. نخستین مطلب آن جوابیه قابل تامل همسر دکتر آشتیانی به اظهارات ابراهیم فیاض است که در شماره پیشین فرهنگ امروز به مناسبت درگذشت ایشان منتشر شده بود. همسر دکتر آشتیانی در این جوابیه برخی شبهات در زندگی خصوصی و علمی دکتر اشتیانی را روشن کردند. محمد زارع شیرین کندی هم در مقاله ای مفصل نقبی زد به مولفه اشعریت در روشنفکری دینی، حسن حضرتی هم به مناسبت درگذشت داود فیرحی یادداشتی به نگارش درآورد. اما چالش‌های اقتصاد ایران در سه دهه اخیر موجب طرح مباحثی در حوزه اقتصاد سیاسی با دکتر حسین راغفر شد. در این گفت و گو بررسی سیر تاریخی و حرکت نئولیبرالیسم در جهان و ایران مورد بحث قرار گرفت. راغفر در این گفت و گو مسائل مبتلابه اقتصادی ایران را حاصل تفکری عنوان کرد که به مراکز تصمیم گیری نفوذ کردند. او در این خصوص توضیحات مبسوطی ارائه داد.

شماره شمارۀ سی و یکم نشریه فرهنگ امروز به مدیرمسئولی امیرابراهیم رسولی و سردبیری بهزاد جامه‌بزرگ در ۱۲۸صفحه و با قیمت ۴۰ هزار تومان منتشر شده است.

نظر شما