شناسهٔ خبر: 58942 - سرویس کتاب و نشر
نسخه قابل چاپ

فرشتگان پاول کله

فرشتگان

فرشتگان پاول کله

بوریس فریدوالد

مترجم: فریده فرنودفر

ناشر: چشمه

تعداد صفحه: ۱۲۰ صفحه

قیمت: ۲۰ هزار تومان

این کتاب به تحللی چهل تصویر از مجموع صد تصویری می پردازد که این نقاش سویسی- آلمانی در خلال زندگی شصت و یک ساله اش تحت عنوان فرشتگان کشده است: از تصویر مسیح کودک، یادگار پنج سالگی اش گرفته تا مشهورترین نقاشی اش فرشته نو. بیشتر این تصویر متعلق به دوسال پایان زندگی وست که مصادف بود با دوران مخوف ناسیونال- سوسیالیسم در آلمان و وضعیت جسمانی علاج ناپذیر پاول کله. از این رو تصاویر فرشتگان دو سال پایان زندگی او روی‌گرفت دقیقی از وضعیت درونی این هنرمند است. برخلاف تصویر رایج از فرشته که زیبا هستند، فرشتگان پاول کله به ندرت زیب و لطیف اند آنها بیشتر زشت خشن و بعضا شیطانی اند که احتمالا ریشه در این باور پاول کله دارند که امر الوهی و شیطانی دو روی یک شکه هستند نه نافی هم که مکمل یکدیگرند. بوریس فریدوالد مورخ هنر و نویسنده آلمانی در اینکتاب تفاسیر جدید از تصاویر فرشتگان پاول کله ارائه کرده ایت.

نظر شما