شناسهٔ خبر: 58435 - سرویس کتاب و نشر
نسخه قابل چاپ

زمان، مصرف و زندگی روزمره

زمان زمان کیفیتی غریب از بودن، هم در تجربه روزمره کاملا عرفی و هم انتزاعی کامل است که نمی‌توان به راحتی یا به شکل عینی شرح و تبیین گردد.

زمان، مصرف و زندگی روزمره

فرانک ترنتمان و الیزابت شاو

مترجم: علیرضا مرادی

ناشر: علمی و فرهنگی

تعداد صفحه: ۴۶۰ صفحه

قیمت: ۲۶ هزار تومان

زمان به موضوع محوری مناظرات آکادمیک و نیز حیلت عمومی تبدیل شده است.تجربیات مربوط به شتاب زدگی و فقر زمانی،افسردگی ها و استرس ها،محور اصلی مباحث عمومی،موضوعات داغ رسانه ای و مسائل سیاسی هستند.گستره این مناظرات قابل توجه است و از انتقاد های هشدار دهنده تا ارزیابی های مثبت تر که شامل سر خوشی در شلوغی و آهنگ سریع حیات شهری می شود امتداد می یابد.. زمان کیفیتی غریب از بودن، هم در تجربه روزمره کاملا عرفی و هم انتزاعی کامل است که نمی‌توان به راحتی یا به شکل عینی شرح و تبیین گردد. هدف کلی این کتاب ارائه این دو کیفیت از زمان در کنار یکدیگر است تا به ما کمک کند تا روی شکاف بین تجربه مشترک و نظریه والا به گونه هایی پل بزنیم که سودمندی بصیرت های جدید را به همراه داشته باشد. این کتاب از ۱۴ فصل تشکیل شده است که هر فصل آن به طور مجزا توسط متخصصان این حوزه در رشته‌های مختلف تاریخ، جامعه شناسی، فلسفه و مردم شناسی است. علت به کارگیری پژوهشگران حوزه‌های مختلف به این دلیل بوده که نخستین مفهومی که در مطالعات ارائه شده در این کتاب عرضه شده است تحلیل ریتم و تغییراتی زمانی است که نیازمند عناصری از زنجیرهایی از رشته‌ها از جمله تاریخ، جغرافیا و نظریه اجتماعی و نیز جامعه‌شناسی،  فلسفه و مردم‌شناسی است. دومین مفهوم این پژوهش ها درباره شناخت گسیختگی و تنش به مثابه ویژگی غیرقابل تفکیک هنجارمندی و نیز امور معمولی است. زندگی روزمره از این دیدگاه به مثابه زمین‌هایی گشاده‌تر و سیال ظاهر می‌شود که خودش را بازتولید کرده و نیازمند و متضمن میزان زیادی از ثبات غیرمترقبه بودن و کنار آمدن است.

نظر شما