شناسهٔ خبر: 58065 - سرویس کتاب و نشر
نسخه قابل چاپ

قنادی ادوارد داستان های کوتاه

قنادی قنادی ادوارد مجموع شش داستان کوتاه به قلم آرش صادق بیگی  است

قنادی ادوارد
داستان های کوتاه

آرش صادق بیگی

ناشر: مرکز

تعداد صفحه: ۱۰۴ صفحه

قیمت: ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان

به پرتو فکر کردم. این که چقدر از من آدم تر است. صاف و روشن و صادق همان جزئیاتی را که در زندگیمان بود به دکترش منتقل کرده بود. چیزی را در پوسته چیز دیگر پنهان نکرده بود. پرتو از دورویی من، از ریایی که در دو گانگی من بود در امان مانده بود.

قنادی ادواردمجموع شش داستان کوتاه به قلم آرش صادق بیگی  است که عناوین آنها عبارت است از: «پاسخ چشم»، «دویدن در خواب»، «صد مثلث»، «شاخه های روشن»، «قنادی ادوارد»، «کبابی سردست».

نظر شما