شناسهٔ خبر: 57015 - سرویس کتاب و نشر
نسخه قابل چاپ

الزامات سیاست در عصر ملت-دولت

زیدابادی نفی رژیم پهلوی به پیروزی آلترناتیوی که اصول و مبانی ملت-دولت را مقابل ایدئولوژی های فراملی برجسته سازد منجر نشد.

الزامات سیاست در عصر ملت-دولت

احمد زیدآبادی

ناشر: نی

تعداد صفحه: ۱۱۶ صفحه

قیمت: ۱۴ هزار تومان

نفی رژیم پهلوی به پیروزی آلترناتیوی که اصول و مبانی ملت-دولت را مقابل ایدئولوژی های فراملی برجسته سازد منجر نشد. دلایل و ریشه های انقلاب ۵۷ هرچه باشد، در این نکته تردید چندانی نیست که به جز افراد و محافل معدودی، عمده نیروهای دست اندر کار انقلاب- اعم از مذهبی و مارکسیست- به نگاه معطوف به حقوق بنیادی ناشی از ملت-دولتی به نام ایران، به مثابه تعیین کننده اصلی جهت گیری های سیاست داخلی و خارجی، توجه لازم را نداشتند و هر کدام به نوعی در پی اهداف فراملی و جهان وطنی خود بودند.

نظر شما