شناسهٔ خبر: 56756 - سرویس کتاب و نشر
نسخه قابل چاپ

دریا در من

ترانه نفرین نامه، قدغن، بی بی آبی و … را در خلوت کدام شب نفس کشیدی؟… برای تو از همه خواهم گفت.

دریا در من

شهیار قنبری

ناشر: موسسه انتشارات نگاه

تعداد صفحه: ۳۸۳ صفحه

قیمت: ۴۵ هزار تومان

وقتی برای نخستین بار “جمعه” را شنیدی، کجا بودی؟

قصه دو ماهی” قصه چند سالگی تو بود؟

هفته خاکستری” را کدامین روز ورق زدی؟

چگونه از “بوی خوب گندم” مست شدی؟

حرف، نفس، هجرت، کودکانه، همیشه غایب،

نفرین نامه، قدغن، بی بی آبی و
را در خلوت کدام شب نفس کشیدی؟

برای تو از همه خواهم گفت.

نظر شما