شناسهٔ خبر: 56578 - سرویس دیگر رسانه ها
نسخه قابل چاپ

رکود علمی مانع فرصت مطالعاتی در صنعت می شود/امتیاز تشویقی اساتید

با ابلاغ آیین نامه فرصت مطالعاتی اساتید در جامعه و صنعت جزئیات زمان و نحوه حضور و حمایت ها از متقاضیان شرکت در این آیین نامه تشریح شد.

به گزارش فرهنگ امروز به نقل از مهر؛ آیین نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی در جامعه و صنعت ابلاغ شد که براساس آن نحوه حضور اعضای هیات علمی جدید و اساتید با سابقه مشخص شد.

در این آیین نامه آمده است: «عضو هیات علمی متقاضی استفاده از فرصت مطالعاتی نباید در دو سال گذشته رکود علمی داشته باشد.

دوره فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعت برای اعضای هیات علمی در دوره پیمانی دست کم ۶ ماه تمام وقت یا ۱۲ ماه نیمه وقت و در دوره رسمی آزمایشی ۳ ماه تمام وقت یا ۶ ماه نیمه وقت است.

براساس بندهای «د» ماده ۱۲ و ۱۴ آیین نامه استخدامی برای تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی که از ابتدای سال ۹۸ دوره پیمانی یا رسمی آزمایشی را آغاز می کنند گذراندن فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعت الزامی است.

اعضای هیات علمی دارای مرتبه علمی دانشیار و استادی نیز با گذراندن دوره های تمام وقت ۳ ماهه یا پاره وقت ۶ ماهه از مزایای تشویقی فرصت ها بهره مند می شوند.

موسسه می تواند آیین نامه ترفیع خود را به گونه ای اصلاح کند که امتیازات مربوطه برای استادان و دانشیاران اعزام شونده به فرصت مطالعاتی در نظر گرفته شود.

برای استفاده مجدد از فرصت مطالعاتی(جز فرصت مطالعاتی الزامی در دوره های پیمانی و رسمی آزمایشی) یابد دست کم ۵ برابر زمان دوره فرصت مطالعاتی قبلی از اتمام آن دوره گذشته باشد. مدت استفاده از مرخصی بدون حقوق نیز به این مدت اضافه می شود.

در موارد بسیار خاص با تشخیص هیات رئیسه در خصوص اینکه عضو هیات علمی از تجربه کافی در صنعت یا جامعه برخوردار است یا در رشته هایی که امکان فرصت مطالعاتی فراهم نباشد موسسه شرایط جایگزین تعیین و اجرا می کند.

مدت دوره فرصت مطالعاتی در شرایط پاره وقت براساس میزان حضور عضو هیات علمی در واحد عملیاتی محاسبه می شود.

عضو هیات علمی در طول دوره از حمایت ها و تسهیلات واحد عملیاتی متبوع بهره مند می شود.

موسسه ها به صلاحدید در مدت فرصت مطالعاتی برای گسترش دوره ها از عضو هیات علمی خود پشتیبانی مالی می کنند.»

نظر شما