شناسهٔ خبر: 56526 - سرویس کتاب و نشر
نسخه قابل چاپ

مجموعه جستارهایی در ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان

ایرانیان موضوعات بررسی شده در این مجموعه، از میان مفاهیم مورد سنجش موج سوم پژوهش «سنجش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان» انتخاب شده‌اند

مجموعه جستارهایی در ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان

به کوشش: خیام عزیزی‌مهر

ناشر: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

تعداد صفحه: ۳۳۷ صفحه

قیمت: ۱۳ هزار تومان

موضوعات بررسی شده در این مجموعه، از میان مفاهیم مورد سنجش موج سوم پژوهش «سنجش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان» انتخاب شده‌اند. تعداد نسبتاً بالای پنداشت از عدالت و نابرابری در این مجموعه، نشانگر اهمیت این موضوع برای پژوهشگران حوزه اجتماعی و یکی از دغدغه‌های اصلی آنهاست. همچنین پرداختن دو جستار به موضوع مخاطره و محیط زیست، نشانگر تبدیل شدن این موضوع به یکی از مسائل مهم اجتماعی است.

نظر شما