شناسهٔ خبر: 54008 - سرویس کتاب و نشر
نسخه قابل چاپ

سندباد در سفر مرگ مجموعه گفت‌وگوهای احمد شاملو بخش اول (۱۳۴۲-۱۳۵۸ )

شاملو مجموعه حاضر شامل چهل و چهار گفت و گو با احمد شاملو است که از از آن میان، در سه گفتگو شاملو خود در نقش مصاحبه‌کننده ظاهر شده است

سندباد در سفر مرگ

مجموعه گفت‌وگوهای احمد شاملو

بخش اول (۱۳۴۲-۱۳۵۸ )

ناشر: چشمه

تعداد صفحه: ۴۱۳ صفحه

قیمت: ۳۶ هزار تومان

مجموعه حاضر شامل چهل و چهار گفت و گو با احمد شاملو است که از از آن میان، در سه گفتگو شاملو خود در نقش مصاحبه‌کننده ظاهر شده است. همچنین چهار مورد از گفتگوها به صورت نظرخواهی از مشاهیر و طرح سوالی در باب موضوعی ویژه از چندین نفر بوده که در اینجا تنها پاسخ احمد شاملو آمده است، از آن جمله می‌توان به پرسش دربارة آیین‌نامة مورخان و ناشران، بهترین کتابی که امسال خواندید، آزادی زن ایرانی و نظرخواهی دربارة پیکاسو به بهانة مرگ او اشاره کرد. مجموعه حاضر شامل بخش نخست گفت‌وگوهای احمد شاملو (۱۳۴۲-۱۳۵۸ ) است و بخش دوم آن (گفت‌وگوهای پس از سال ۱۳۵۸) نیز گردآوری و مدون شده. مطالب هر دو مجموعه برگرفته از آرشیو مطبوعاتی نسبتاً کاملی است که آیدا شاملو از دهة چهل تاکنون جمع‌آوری کرده است.

نظر شما