شناسهٔ خبر: 53758 - سرویس کتاب و نشر
نسخه قابل چاپ

کتاب تبتی مردگان

مردگان این کتاب ما را به شناختی تازه دربارة نقاط اشتراک ادیان و نوع نگاه به مرگ و عالم پس از مرگ می‌رساند.

کتاب تبتی مردگان

به همراه تفسیر کارل گوستاو یونگ

مترجم: مینا غروریان

ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه

تعداد صفحه: ۱۹۲ صفحه

قیمت:۲۲ هزار تومان

یکی از عناصر مهم تشکیل‌دهندة آیین بودایی، تناسخ یا تجسد در کالبدی دیگر است که برخورد با مرگ، مردگان و جهان پس از مرگ را شکل می‌دهد. از سوی دیگر، اسلام اشتراکات معرفتی ومعنایی بسیاری با ادیان ودایی و بودایی دارد. به عبارتی، تکه‌هایی از جهان‌بینی معنوی ودایی و بودیسم را می‌توان در معنویت اسلام دید.

کتاب تبتی مردگان (باردو تودول) که کتاب مقدس بودایی‌هاست، در ظاهر مربوط به لحظات مرگ و ساحت پس از مرگ است، اما در حقیقت در پی توضیح روش زندگی و چگونه زیستن است؛ زیرا معتقد است که انسان در ساحت مرگ درمی‌یابد که چگونه زندگی کرده و اگر به جهان بازگردد چگونه می‌بایست زندگی کند.

این کتاب ما را به شناختی تازه دربارة نقاط اشتراک ادیان و نوع نگاه به مرگ و عالم پس از مرگ می‌رساند.

نظر شما