شناسهٔ خبر: 50146 - سرویس کتاب و نشر
نسخه قابل چاپ

مسئلۀ علم در ایران (از تاریخ و فلسفه علم تا فرهنگ دانشگاهی)

علم در ایران پاسداشت دستاوردهای سترگ پیشینیان در روش و نگرش علمی از یک سو، و فلسفه‌ورزی دقیق و سنجیده و معیارین از سوی دیگر وظیفة همگان، به ویژه نزد سکانداران برنامه‌ریزی آموزشی و پژوهشی و آموزگاران و پژوهشگران در تراز عالی آموزش و پژوهش است.

مسئلۀ علم در ایران (از تاریخ و فلسفه علم تا فرهنگ دانشگاهی)

موسی اکرمی

ناشر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

تعداد صفحه: ۵۲۸ صفحه

قیمت: ۲۷ هزار تومان

حفظ حریم علم در برابر فلسفه (و مابعدالطبیعة عمومی) در هر گونه فلسفه‌ورزی و علم‌ورزی، برای پاکیزگی و سلامت هر کدام از آنها بسیار ضروری است. این امر در کشور ما ضرورت و فوریت بیشتری دارد زیرا علیرغم وجود سنت گرانسنگی از مابعدالطبیعة عمومی در فلسفة چیره در این سرزمین و وجود دانشمندان برخوردار از روش‌شناسی علمی (مانند ابن هیثم و ابوریحان بیرونی) در دوران پیش از پدیدآیی و چیرگی‌یابی علم مدرن عوامل زیادی در کشور وجود دارند که هم رهزن عقل‌اند و افراد و نهادها را به علل و دلایل گوناگون به سوی گونه‌ای ضدیت دانسته یا نادانسته با علم از یک سو و آشفته‌اندیشی در دایرة فلسفه‌ورزی از سوی دیگر می‌رانند یا می‌کشانند. از این رو پاسداشت دستاوردهای سترگ پیشینیان در روش و نگرش علمی از یک سو، و فلسفه‌ورزی دقیق و سنجیده و معیارین از سوی دیگر وظیفة همگان، به ویژه نزد سکانداران برنامه‌ریزی آموزشی و پژوهشی و آموزگاران و پژوهشگران در تراز عالی آموزش و پژوهش است.

نظر شما