شناسهٔ خبر: 47971 - سرویس دیگر رسانه ها
نسخه قابل چاپ

سی و ششمین فصلنامه روان شناسی و دین منتشر شد

سی و شمین فصلنامه روانشناسی و دین، ویژه زمستان ۱۳۹۵، همراه با مقالات متنوع علمی ـ پژوهشی منتشر شد.

به گزارش فرهنگ امروز به نقل از مهر؛ فصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی و دین با  صاحب امتیازی موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) و مدیر مسئولی حجت الاسلام محمدناصر سقای بی ریا منتشر می شود.

 ساختار مفهومی هویت بر پایه منابع اسلامی  نوشته  نجیب الله نوری، علی عسگری، رحیم نارویی نصرتی  و محمدصادق شجاعی؛  بررسی اثربخشی درمان شناختی ـ رفتاری مبتنی بر پیش فرض های خداپنداره، خودپنداره و آخرت پنداره بر شدت اختلال وسواس ـ بی اختیاری: مطالعه موردی نوشته  حسن انصاری و مسعود جان بزرگی؛  اثربخشی آموزه های فضایل اخلاقی دین محور بر بهبود شکل گیری هویت دینی نوجوانان نوشته  شهناز خالقی پور؛  بررسی اثربخشی معنویت درمانی بر اضطراب مرگ سالمندان مقیم خانه سالمندان نوشته  افسانه سرتیپ زاده ، مهناز علی اکبری دهکردی و سیده راضیه طبائیان  ازجمله مقالات  منتشر شده  در این شماره است.

 همچنین کارآمدی آموزش معنویت مبتنی بر آموزه های اسلامی بر ارتقای سرمایه روان شناختی و مؤلفه های آن (خودکارآمدی، امیدواری، تاب آ وری، و خوش بینی) در دانشجویان نوشته  محمد خالدیان و  زهرا کرمی باغطیفونی؛  بررسی تأثیر آموزش مهارت ارتباطی با رویکرد دینی بر عزت نفس و سلامت روان نوشته  زهرا شاهسواری و رحیم میردریکوندی؛ بررسی ازخودبیگانگی از دیدگاه اریک فروم و مقایسه آن با دیدگاه اسلام نوشته  بهبود یاری قلی و  صادق صیادی و بررسی رابطه سبک زندگی اسلامی با همدلی و امیدواری در نوجوانان نوشته  سیدمحمدحسن فاطمی اردستانی، شیما پژوهی نیا، محمود اسلامی  و معصومه کفیلی یوسف آباد از دیگر مطالبی است که در جدیدترین شماره فصلنامه روانشناسی و دین به چاپ رسیده است .

در مقاله ساختار مفهومی هویت بر پایه منابع اسلامی  آمده است: این پژوهش با هدف کشف ساختار مفهومی هویت در منابع اسلامی انجام شد. بدین منظور، با استفاده از روش کیفی تحلیل محتوا و معناشناسی زبانی، هویت در منابع اسلامی معادل یابی و مؤلفه های ساختاری آن استخراج گردید. سپس، برای بررسی روایی محتوایی، معادل ها و مؤلفه های هویت در اختیار کارشناسان علوم حوزوی، که دارای تخصص روان شناسی یا علوم تربیتی بودند، قرار گرفت. یافته ها نشان داد پس از بررسی ۵۶۱ مفهوم از منابع اسلامی، نخست ۱۷ مورد و در نهایت، ۷ مفهوم فطرت، شاکله، سجیه، ایمان، تسلیم، معرفت نفس و هویت  فلسفی، بیشترین هماهنگی را با سازه هویت نشان داد و بر پایه شواهد نظری و دیدگاه متخصصان، «معرفت نفس» مناسب ترین معادل برای هویت معرفی شد و ۱۶ مؤلفه ساختاری برای آن استخراج گردید.

 بر پایه درجه بندی متخصصان، ۹ مؤلفه باورها، ارزش ها، اهداف، گرایش ها، شناخت اکتسابی، ویژگی های پایدار، احساس هشیارانه، خودارزشمندی و خودپایی، به عنوان مؤلفه های نهایی ساختار هویت معرفی شد. بنابراین، هویت در منابع اسلامی پاسخ به سؤال کیستی فرد است که جنبه های گوناگون خود را شامل می شود.

همچنین نویسندگان مقاله بررسی رابطه سبک زندگی اسلامی با همدلی و امیدواری در نوجوانان بیان می دارند که : این پژوهش، به بررسی رابطه سبک زندگی اسلامی، با همدلی و امیدواری در نوجوانان، به روش توصیفی- همبستگی می پردازد. جامعه آماری، کلیۀ دانش آموزان پسر پایه دوم و سوم دوره دوم متوسطه شهر تهران، در سال تحصیلی ۹۴-۹۳ بودند که ۳۸۰ دانش آموز به عنوان نمونه آماری، از میان آنها به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای، انتخاب گردید. برای جمع آوری داده ها، از پرسش نامه های سبک زندگی اسلامی، همدلی و امیدواری استفاده شد. بر طبق نتایج حاصل از پژوهش، بین نمره کلی سبک زندگی اسلامی با همدلی و امیدواری در نوجوانان، رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام، نشان داد که سبک زندگی اسلامی و برخی شاخص های آن می توانند میزان همدلی و امیدواری را در نوجوانان تبیین کنند. به عبارت دیگر، می توان گفت: هر چه میزان پایبندی نوجوانان به سبک زندگی اسلامی بیشتر باشد، میزان همدلی و امیدواری در آنها بیشتر خواهد بود. بنابراین، با ارتقای سبک زندگی اسلامی و تقویت اعتقادات دینی، می توان سطح امید و همدلی را در نوجوانان افزایش داد.

علاقه مندان برای تهیه این فصلنامه می توانند به نشانی: قم، بلوار امین، بلوار جمهوری، موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(قدس)، طبقه چهارم، اداره نشریات تخصصی، دفتر نشریه مراجعه نموده و یا با شماره تلفن ۳۲۱۱۳۴۸۰ تماس حاصل نمایند، همچنین به آدرس اینترنتی  http://ravanshenasi.nashriyat.ir/node  مراجعه کنند.

نظر شما