شناسهٔ خبر: 45822 - سرویس کتاب و نشر
نسخه قابل چاپ

پان ترکیسم و ایران

پان ترکیسم پان ترکیسم بخشی از چیستی خود را در نفی هویت تاریخی ایران و به ویژه زیر سوال بردن هویت ملی ترک زبان‌های ایرانی جستجو می‌کرد.

پان ترکیسم و ایران

نویسنده: کاوه بیات

ناشر: شیرازه کتاب ما

تعداد صفحات: ۲۵۸ صفحه

قیمت: ۱۶ هزار تومان

سر ریز مجموعه‌ای از تحرکات ناسیونالیستی در ترکیه عثمانی در سال‌های مقارن با فروپاشی امپراطوری در سال‌های پایانی جنگ اول جهانی تا برآمدن یک جمهوری جدید در آن سامان، ایران را که خود در تلاش تبدیل به یک دولت-ملت جدید تحولات مشابهی را تجربه می‌کرد در معرض یک توان‌آزمایی جدی قرار داد. چرا که این فعل و انفعال ناسیونالیستی که می‌توان تحت عنوان کلی «پان ترکیسم» از آن یاد کرد بخشی از چیستی خود را در نفی هویت تاریخی ایران و به ویژه زیر سوال بردن هویت ملی ترک زبان‌های ایرانی جستجو می‌کرد.

واکنش ایرانیان و به ویژه ایرانیان آذربایجانی در قبال این پدیده که خود در شکل‌گیری ناسیونالیسم ایران معاصر تاثیری دیرپا بر جا نهاد از جمله دیگر مضامینی است که در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته‌است.

نظر شما