شناسهٔ خبر: 44311 - سرویس کتاب و نشر
نسخه قابل چاپ

دین و معنای زندگی در فلسفه تحلیلی

دین بخش‌های کلی این کتاب به ترتیب شامل این عناوین می‌شود: «مقدمات»، «فیلسوفان تحلیلی و معنای زندگی»، «رویکردها و نظریه‌های معنای زندگی».

دین و معنای زندگی در فلسفه تحلیلی

محمدرضا بیات

ناشر: انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب

تعداد صفحات: ۲۳۲ صفحه

قیمت: ۱۰ هزار تومان

 

یکی از دغدغه‌های فیلسوفان تحلیلی در چند دهه‌ی اخیر ارائه‌ی نظریه‌ای درخور و قابل دفاع از یک «زندگی معنادار» بوده است. اما به گمان آنان، نظریه‌پردازی در این حوزه با موانعی مانند ابهام مفاهیم، عدم تفکیک میان تقریرهای گوناگون از معنای زندگی و تقلیل آن به دیگر مقوله‌های هنجاری مانند اخلاق و خوشبختی مواجه بوده است. این اثر ضمن توضیح کوشش‌های فیلسوفان تحلیلی در رفع موانع فوق، به رویکردها و نظریه‌های معنای زندگی پرداخته است و در نقد و بررسی آن‌ها نیز از دیدگاه‌های فیلسوفان و متکلمان مسلملن بهره برده شده است.

بخش‌های کلی این کتاب به ترتیب شامل این عناوین می‌شود: «مقدمات»، «فیلسوفان تحلیلی و معنای زندگی»، «رویکردها و نظریه‌های معنای زندگی».

نظر شما