شناسهٔ خبر: 44019 - سرویس کتاب و نشر
نسخه قابل چاپ

زیبایی‌شناسی و سیاست گفتارهایی درباره‌ی زیبایی‌شناسی انتقادی

زیبایی شناسی زیبایی‌شناسی انتقادی، همواره این حقیقت فرارفتن از تاریخ سیاسی را در مواجهه با دغدغه‌های بنیادی مکتب فرانکفورت ثابت کرده است و محکوم به تکرار مجادلاتی درون خود مارکسیسم است.

زیبایی‌شناسی و سیاست

گفتارهایی درباره‌ی زیبایی‌شناسی انتقادی

جمع‌بندی تاملات و پس‌گفتار: فردریک جیمسون

مترجم: حسن مرتضوی

ناشر: نشر ژرف

تعداد صفحات: ۳۲۸ صفحه

قیمت: ۲۲۰۰۰ تومان

 

زیبایی‌شناسی انتقادی، همواره این حقیقت فرارفتن از تاریخ سیاسی را در مواجهه با دغدغه‌های بنیادی مکتب فرانکفورت ثابت کرده است و محکوم به تکرار مجادلاتی درون خود مارکسیسم است. در میان انبوهی از تلاش‌های بت‌واره و قدیمی‌تر، و اکنون تحلیل‌های معاصر، پیرامون موضع ابداعی و خواست سرکوب‌شده‌ی زیبایی‌شناختی؛ این پیکار در قلمرو مارکسیسم قرن حاضر و در رویارویی با تنگناهای تاریخی، اجتناب‌ناپذیر است. مباحث این کتاب، دغدغه های انتقادی و پرمجادله‌ای ست در چارچوب زیبایی‌شناسی مارکسیستی و چالشی عینی و پیوسته است بین شخصیت‌های برجسته‌ی آن؛ بلوخ در بسط آشوب سیاسی-اجتماعی ابتدای قرن بیستم، درباره‌ی ماهیت اکسپرسیونیسم می‌نویسد؛ لوکاچ به نفوذ رئالیسم و مجادله با ابهام مدرنسم در نقد ادبی پرداخته است. برشت در تحلیلی علیه فرمالیسم ادبی، نظریه‌ی رئالیسم لوکاچ را به چالش می‌کشد. بنیامین و برشت درباره‌ی آثار کلاسیک و مدرن همچنین انگیزه‌ی انتقادی در تئوری و پراکسیس به مباحثه پرداختند. بنیامین نقدهای آدورنو از هرمنوتیک و مدرنیسم شهری را تفسیر زیبایی‌شناختی می‌کند؛ آدورنو مصالحه‌ی رئالیسم با آگاهی طبقاتی را نقد کرده، ادبیات متعهد برشت و سیاست‌ورزی لوکاچ را به چالش کشیده و بحث تعهد در سیاست و هنر مدرنیسم را به میان می‌کشد.

اکنون در این کتاب، متن‌های اصلی این گفتارهای برجسته‌ی زیبایی‌شناسی انتقادی در رویارویی با فلسفه سیاسی قرن بیستم- با جمع‌بندی عمیقی از این تناقضات زیبایی‌شناختی و بدیل آن در مقاله‌ای تئوریک- با رویکرد مارکسیستی درباره‌ی مدرنیسم و نقد ادبی، در اثری منسجم و موثر ارائه می‌گردد.

نظر شما