شناسهٔ خبر: 24402 - سرویس خبر
نسخه قابل چاپ

گزارش تصویری(1)

فرهنگ امروز در نمایشگاه مطبوعات

فرهنگ امروز ماهنامه و پایگاه اینترنتی فرهنگ امروز افتخار دارد 17-23 آبان در شبستان مصلی، راهروی اصلی، نبش راهروی 10، غرفه 10 پذیرای تمامی مخاطبان و فرهیختگان گرامی باشد.

فرهنگ امروز/زهرا طاهری:

فرهنگ امروز در نمایشگاه مطبوعات

فرهنگ امروز در نمایشگاه مطبوعات

فرهنگ امروز در نمایشگاه مطبوعات

فرهنگ امروز در نمایشگاه مطبوعات

فرهنگ امروز در نمایشگاه مطبوعات

فرهنگ امروز در نمایشگاه مطبوعات

فرهنگ امروز در نمایشگاه مطبوعات

فرهنگ امروز در نمایشگاه مطبوعات

فرهنگ امروز در نمایشگاه مطبوعات

فرهنگ امروز در نمایشگاه مطبوعات

فرهنگ امروز

فرهنگ امروز در نمایشگاه مطبوعات

فرهنگ امروز در نمایشگاه مطبوعات

فرهنگ امروز در نمایشگاه مطبوعات

فرهنگ امروز در نمایشگاه مطبوعات

فرهنگ امروز در نمایشگاه مطبوعات

نظر شما