کارل پولانی

کل اخبار:2

 • پولانی ۱۳۹۴-۰۲-۲۲ ۰۹:۴۲

  کارلو تریگیلیا؛

  کارل پولانی و دگرگونی بزرگ

  پولانی آرای اسمیت و اقتصاددانان کلاسیک را رد کرد، کسانی که معتقد بودند بازارها در نتیجه‌ی توسعه‌ی تدریجی تمایلی طبیعی به تهاتر و مبادله به وجود آمده‌اند، بلکه از نظر پولانی، بازارها در نتیجه‌ی مداخله‌ی سیاسی، برخی اقدامات اداری و گاهاً از طریق نمونه‌هایی حقیقی از خشونت مکتوم ظهور یافته‌اند.

 • مارکسیسم جامعه شناسانه ۱۳۹۴-۰۲-۰۵ ۱۱:۴۰

  نقدی بر کتاب «مارکسیسم جامعه‎شناسانه» نوشته مایکل بوراوی؛

  مارکسیسم اخته شده‌ی پسامارکسیست‌ها!

  چیزی که مارکسیسم جامعه‌شناسانه موعظه می‌کند، گونه‌ای رفتار آشتی‌جویانه اجتماعی است در جامعه‌ای که هنوز دشمنی طبقاتی به عیان‌ترین شکل آن، وجود دارد و هیچ تحول و تغییری که در آن روی دهد، بدون ترس از منجر شدنش به انقلاب سیاسی نیست و دلیل خشونت هم ناشی از این امر است.