سوژه، گفتمان و علوم انسانی

کل اخبار:1

  • سوژه، گفتمان و علوم انسانی ۱۳۹۳-۱۰-۱۸ ۰۹:۵۵

    سوژه، گفتمان و علوم انسانی

    مهران صولتی

    نویسنده در این اثر با ابتنا بر رویکرد جامعه‌شناسی انتقادی می‌کوشد مناسبات درونی فرایند سلطه را به منزله‌ی یک پدیدار اجتماعی بررسی کند.