روایت تاریخی

کل اخبار:1

  • Ankersmith ۱۳۹۴-۱۰-۰۲ ۰۹:۱۵

    نقدی بر روایت‌گراییِ وایت و انکراسمیت (۱)؛

    شش تز در باب فلسفه‌ی روایت‌گرای تاریخ

    هیچ جایی برای شکاکیت تاریخی وجود ندارد. ما می‌توانیم عقلانیت را در این ببینیم که چرا مورخان در هر مرحله از مناظره‌ی تاریخی، یک دیدگاه را در باب گذشته بر دیگر دیدگاه‌ها ترجیح می‌دهند. شکاکیت فقط هنگامی نتیجه می‌شود که فرد از عقلانیتِ موجود در مناظره‌ی تاریخی خرسند نشده و نیاز به بنیان‌های مطلق احساس شود. اما در عمل این احساس نیاز هرگز به چیزی فراتر از این توصیه به مورخان که کارشان را دقیق و آگاهانه انجام دهند، منجر نخواهد شد.