آرامش دوستدار

کل اخبار:5

 • ۱۳۹۶-۰۶-۰۶ ۱۴:۵۲

  آرامش دوستدار به علت عارضه قلبی بستری شد

  اخبار شنیده شده حاکی از این است که آرامش دوستدار به علت حمله قلبی، از هفته گذشته در بیمارستان بستری است.

 • طباطبایی ۱۳۹۶-۰۵-۲۳ ۱۵:۳۷

  به بهانه انتشار نقد جدید جواد طباطبایی بر آرامش دوستدار در شماره هجدهم فرهنگ امروز؛

  طباطبایی - دوستدار در چهار پرده

  نقد طباطبایی از جنس مساله‌مندی است اینکه مساله درست فهم نمی‌شود چه از سوی دوستدار و چه از سوی منتقدان او. او اگرچه یک بار غیر مستقیم در پاسخ به اتهام دوستدار او را مورد نقد قرار داد اما اخیرا با نگارش مقاله‌ای مفصل در فرهنگ امروز با عنوان شرایط امتناع به نقد تز امتناع تفکر آرامش دوستدار پرداخته است.

 • فرهنگ امروز 18 ۱۳۹۶-۰۵-۱۱ ۱۳:۱۳

  شماره هجدهم نشریه فرهنگ امروز منتشر شد؛

  شماره هجدهم نشریه فرهنگ امروز منتشر شد

  پرونده اندیشه شماره هجدهم نشریه فرهنگ امروز با عنوان «جادوی ابن خلدون» در پی پاسخ به این پرسش است که آیا پاسخ‌گویی به مسایل امروزین علوم انسانی با تاسی از ابن‌خلدون ممکن است؟ در این پرونده امکان تاسیس علوم انسانی و اجتماعی با میراث ابن‌خلدون به صورت مفصل پرداخته شده است. همچنین سید جواد طباطبایی در مطلبی به نقد تز امتناع تفکر آرامش دوستدار پرداخته است.

 • ۱۳۹۴-۰۶-۲۱ ۱۵:۴۰

  نگاهی به کتاب دین و دولت در اندیشه سیاسی عبدالله شهبازی

  «دین و دولت در اندیشه سیاسی» نوشته عبدالله شهبازی کتابی است که در واکنش به دیدگاه‌های «آرامش دوستدار»، فیلسوف ایرانی و استاد پیشین فلسفه دانشگاه تهران نوشته شده است.

 • طباطبایی-دوستدار ۱۳۹۳-۰۶-۲۶ ۱۱:۲۷

  محمدعلی مرادی؛

  درنگی بر ترکیب مفهومی امتناع تفکر

  اما رویکرد طباطبائی نسبت به مسئله از سنخ دیگر است و ترکیب مفهومی امتناع اندیشه که در جای جای کتاب ابن‌خلدون و علوم اجتماعی به کار می‌برد از سنخ آرامش دوستدار نیست، بلکه او می‌کوشد تا دو مفهوم تجدد و انحطاط را به هم پیوند دهد و بیان کند که در شرایط تصلب و امتناع اندیشه، طرح یکی بدون دیگری امکان‌پذیر نیست.