روز جهانی فلسفه

کل اخبار:32

 • عشق و فلسفه ۱۳۹۳-۰۹-۰۱ ۱۲:۱۵

  به مناسبت روز جهانی فلسفه؛

  عشق به عقل

  فلسفه دری است بدون لولا و «هیچ کس نمی‌تواند دری بدون لولا را ببندد». (آندره برتون) فلسفه مغاکی است که به عمق فرا می‌خواند و همزمان چشم‌اندازی است که نوید فراتر رفتن می‌دهد. پس بی شک در این راه پر فراز و فرود، شجاعت باید یکی از ویژگی‌های اصلی فیلسوف باشد.

 • روز فلسفه ۱۳۹۳-۰۹-۰۱ ۱۰:۱۳

  ترجمه بخشی از گزارش یونسکو به مناسبت روز جهانی فلسفه؛

  تفکر دربارۀ آینده

  معلمان فلسفه در هر کشوری باید شبکه‌ی همکاران را تشکیل دهند و از آن‌ها برای توسعه‌ی آموزش فلسفه حمایت کنند. بسیاری از انجمن‌های موجودی که ذکر شدند می‌توانند از جمله‌ی این همکاران باشند و همچنین این حمایت می‌تواند به توسعه‌ی فضاها، شبکه‌ها و انجمن‌های جدیدی بینجامد که به‌طور خاص به تدریس فلسفه در جایی که مناسب است، مربوط‌اند.