شناسهٔ خبر: 65843 - سرویس دیگر رسانه ها
نسخه قابل چاپ

کارگاه هوش مصنوعی

انجمن حقوق شناسی با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی و مجله سیاست نامه کارگاه هوش مصنوعی را برگزار می کند.


فرهنگ امروز: مدرسه تابستانی حقوق و علوم سیاسی برگزار می کند، انجمن حقوق شناسی با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی و مجله سیاست نامه کارگاه هوش مصنوعی را برگزار می کند.
به گزارش خبرگزاری ایبنا مدرسه تابستانی حقوق و علوم سیاسی از سوی انجمن حقوق شناسی با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی و مجله سیاست نامه برنامه ریزی شده است. این مدرسه که در چهار کارگاه تعریف شده است، مترصد بررسی جوانب حقوقی و سیاسی هوش مصنوعی است. کارگاه دوم این مدرسه چهارشنبه یازدهم مرداد با دو سرفصل  تاثیرات هوش مصنوعی بر دولت مدرن با تدریس شاهرخ صحرائی پژوهشگر حقوق عمومی و همچنین پیدایش هوش مصنوعی و تحول پارادایم جامعه شناسی با تدریس سلمان صادقی زاده استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار خواهد شد. علاقمندان به شرکت در این کارگاه می توانند با شماره ٠٩٢١٨٥٠٩٨٩٧ در فضای مجازی تماس باشند

نظر شما