شناسهٔ خبر: 65799 - سرویس کتاب و نشر
نسخه قابل چاپ

جنگ برای هزاران سال دیرپاترین الگوی تعامل درون و بین دولت‌هاست

کتاب «تأملی درباره جنگ» اثر جک اس. لوی و ویلیام آر. تامپسون به ترجمه مجید محمدشریفی توسط نشر گستره منتشر و راهی بازار نشر شد.

فرهنگ امروز: کتاب «تأملی درباره جنگ» (رویکردهای نظری در تبیین چرایی وقوع جنگ) اثر جک اس. لوی و ویلیام آر. تامپسون به‌تازگی با ترجمه مجید محمدشریفی از سوی نشر گستره منتشر شده است.

جنگ برای هزاران سال، دیرپاترین الگوی تعامل درون و بین دولت‌ها (و دیگر واحدهای سیاسی) بوده و در اَشکال متفاوت آن احتمالاً ویران‌گرترین شکلِ رفتارِ بشری را نمایندگی کرده است. جنگ، مردمان را کشته، منابع را ویران کرده و توسعه سیاسی را به تأخیر انداخته است؛ محیط‌زیست را نابود کرده، بیماری‌ها را منتقل و دولت‌ها را گسترش داده است؛ جوامع را نظامی کرده، فرهنگ‌ها را تغییر داده، خانواده‌ها را از هم گسسته و مردمان را روان‌پریش کرده است.

آماده‌شدن برای جنگ، چه با هدف تسخیر سرزمین و چه با هدف دفاع، منابع ارزشمند را از فعالیت‌های سازنده منحرف کرده و به جای ارتقا به تضعیفِ امنیت ختم شده است.

کتاب علل وقوع جنگ نوشته جک لوی و ویلیام تامپسون بر آن است تا در شش بخش و یک نتیجه‌گیری -نظریه‌های سطح نظام بین‌الملل، تعاملات دوجانبه دولت‌ها، سطح دولت و جامعه، تصمیم‌گیری: سطح فردی، جنگ داخلی، بازاندیشی درباره سطح و تحلیل، علل و جنگ-این نظریه‌ها را به گونه‌ای مجمل معرفی کند.

در این کوشش، نظریه‌هایی از رشته‌های مختلف را جمع‌آوری کرده است، گرچه به سیاق معمولی بررسی پدیده جنگ بیشتر در اختیار نظریه‌پردازان روابط بین‌الملل بوده است و به همین سبب، بخش عمده‌ای از نظریه‌های این کتاب نیز به اندیشه‌های روابط بین‌الملل اختصاص یافته است.

کتاب با زبانی سلیس و با پرهیز از هر گونه پیچیدگی کلامی، بیانی شیوا از نظریه‌های جنگ عرضه می‌کند و برای خواننده، روشنفکر، سیاستمدار و پژوهشگر فارسی به دلیل تجربه هشت سال جنگ، کتابی خواندنی با درس‌های بزرگ است.

نشر گستره کتاب «تأملی درباره جنگ» (رویکردهای نظری در تبیین چرایی وقوع جنگ) اثر جک اس. لوی و ویلیام آر. تامپسون به‌تازگی با ترجمه مجید محمدشریفی را در 430 صفحه، شمارگان 770 نسخه و قیمت 195 هزار تومان منتشر کرده است.

نظر شما