شناسهٔ خبر: 65657 - سرویس اندیشه
نسخه قابل چاپ

در جست‌وجوی امید برای زندگی

هانا آرنت در جهان و ایران فیلسوفی شناخته‌شده است. او یکی از معدود زنان فیلسوف در تاریخ است که از نظرگاه فلسفی و سیاسی به انسان و مشکلاتش در قرن جدید و گذشته پرداخته است. آرنت به مباحث و مسائل مهمی نظیر توتالیتاریسم، خشونت، قدرت، انقلاب و محبت می‌پردازد و آثارش در این خصوص یکی از منابع اصلی صاحب‌نظران است.

 فرهنگ امروز: علی‌اصغر محمدخانی،  هانا آرنت در جهان و ایران فیلسوفی شناخته‌شده است. او یکی از معدود زنان فیلسوف در تاریخ است که از نظرگاه فلسفی و سیاسی به انسان و مشکلاتش در قرن جدید و گذشته پرداخته است. آرنت به مباحث و مسائل مهمی نظیر توتالیتاریسم، خشونت، قدرت، انقلاب و محبت می‌پردازد و آثارش در این خصوص یکی از منابع اصلی صاحب‌نظران است.
الیزابت یانگ بروئل در «هانا آرنت و محبت به دنیا، زندگی یک زن بی‌وطن» در واقع، زندگینامه‌ای‌ درباره آرنت نوشته است. بروئل که در دوره دکترا شاگرد هانا آرنت بوده، با دقت و مهارت و وسواس فراوان و دانش پُرمایه در چهار، پنج فصل تصویر مفصلی از تحول زندگی شخصی استاد خود ارایه داده است. درواقع، او می‌کوشد تحول بنای اندیشگی آرنت را از تولد تا مرگ، از فلسفه و کلام به نظریه سیاسی و بالاخره به فلسفه به تصویر بکشد. پیش ‌از این، کتاب دیگری با عنوان «هانا آرنت: زندگی یک روایت است» هم از ژولیا کریستوا و با ترجمه دکتر محمود مقدس در ایران منتشر شده است. در این کتاب کریستوا با زبانی موجز و گاه پیچیده آرنت را متفکری معرفی می‌کند که به قصد یافتن امیدی برای زندگی، شرایط و وضعیت بشر را در جهان امروز توصیف می‌کند.
هانا آرنت به رابطه فلسفه و سیاست بسیار پرداخته است؛ هم در زندگی خود هم در آثارش. او فیلسوفی شناخته ‌شده است که با انگیزه عشق به جهان در پی تحقق بخشیدن به روند زندگی و گریز از عدم‌ تعلق است. او مهرورزی و دوستی را توصیه و تبیین می‌کند که امر انسانی با هیچ ابزاری به جز مهرورزی و دوستی تحقق نمی‌یابد. از این‌رو، مساله مهرورزی و دوستی را بسیار حائز اهمیت می‌داند. برای هانا آرنت انسان‌ورزی، محبت و دوستی فضیلت نیست، بلکه قاعده‌ای برای زندگی بوده است. می‌توان گفت، امروز یکی از حلقه‌های گمشده در سیاست، فرهنگ، اقتصاد و دیگر امور در جریان در ایران همین مهرورزی و دوستی است. پس، باز کردن و تحلیل کارهای هانا آرنت برای ما بسیار مهم است.
کتاب «هانا آرنت و محبت به دنیا» چند بخش دارد؛ بخش اول از ۱۹۰۶ تا ۱۹۳۳ زندگی آرنت را در بر می‌گیرد و تقریبا ۲۷ سال زندگی او را در سه گفتار دنبال می‌کند: گفتار اول «کودک ما»، گفتار دوم «سایه‌ها»، گفتار سوم «زندگی یک زن یهودی». بخش دوم کتاب از ۱۹۳۳ تا ۱۹۵۱ را در بر می‌گیرد و از سه گفتار تشکیل شده است: گفتار چهارم «افراد بی‌وطن» که از ۱۹۳۳ تا۱۹۴۱ را در زندگی آرنت دنبال می‌کند، گفتار پنجم «وفاداری نشانه‌ای از حقیقت» (۱۹۴۱-۱۹۴۸)، گفتار ششم «چهره خصوصی در زندگی عمومی» (۱۹۴۸-۱۹۵۱). بخش سوم کتاب نیز زندگی آرنت را از ۱۹۵۱- ۱۹۶۵ دنبال می‌کند. گفتار هفتم کتاب «احساس منزل و مأوا در دنیا» و گفتار هشتم «درمان پسینی» است که به «آیشمن در اورشلیم» می‌پردازد. بخش چهارم کتاب دو گفتار است: یکی «امریکا در ظلمت» و دیگری «نه دیگر و نه هنوز: حیات ذهن.»
معاون مرکز فرهنگی شهر کتاب

برچسب‌ها:

نظر شما