شناسهٔ خبر: 65635 - سرویس کتاب و نشر
نسخه قابل چاپ

جامعه‌شناسی نوین شهری

کتاب جامعه شناسی نوین شهری کتاب «جامعه‌شناسی نوین شهری» حول پارادایم منسجمی که رویکرد فضایی ـ اجتماعی نام دارد ساختار یافته؛ این رویکرد در تعریف کلی خود به بررسی تأثیر عوامل اجتماعی مانند نژاد، طبقه، جنسیت، سبک زندگی، اقتصاد، فرهنگ و سیاست بر روند توسعة نواحی کلان‌شهری جهان می‌پردازد.

جامعه‌شناسی نوین شهری

مارک گات دینر و ری. هاچیسون

مترجم: شاپور پشابادی، اکبر ویسی

ناشر: تیسا

تعداد صفحه: 580 صفحه

قیمت: 231 هزار و 900 تومان

کتاب «جامعه‌شناسی نوین شهری» حول پارادایم منسجمی که رویکرد فضایی ـ اجتماعی نام دارد ساختار یافته؛ این رویکرد در تعریف کلی خود به بررسی تأثیر عوامل اجتماعی مانند نژاد، طبقه، جنسیت، سبک زندگی، اقتصاد، فرهنگ و سیاست بر روند توسعة نواحی کلان‌شهری جهان می‌پردازد. این کتاب از دوگانه سنتی «شهر ـ حومه» فراتر رفته و بر ماهیت پیوسته در حال تغییر نواحی کلان‌شهری تمرکز می‌کند. نویسندگان با تمهید یک دیدگاه نظری نو، رویکردهای اقتصاد سیاسی و زیست‌بومی اجتماعی را درهم آمیخته و در سراسر کتاب بر اهمیتی که فضا در زندگی اجتماعی دارد و بر نقش کلیدی که صنعت املاک و خریدوفروش در اقتصاد و توسعة شهری بازی می‌کند، تمرکز می‌کنند.
 

نظر شما