شناسهٔ خبر: 65401 - سرویس خبر
نسخه قابل چاپ

فراخوان برای ویژه‌نامۀ حسن ذوالفقاری

فراخوان ارسال یادداشت و مقاله برای انتشار ویژه‌نامه‌ای در معرفی آثار و خدمات حسن ذوالفقاری منتشر شد.

فرهنگ امروز: گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس ضمن گرامیداشت یاد و خاطرۀ استاد فقید، حسن ذوالفقاری در نظر دارد، ویژه‌نامه‌ای در معرفی آثار و خدمات او تهیه و منتشر کند. در این راستا، از پژوهشگران علاقه‌مند دعوت شده تا آثار خود را اعم از مقالات و یادداشت‌های علمی در قالب word و حداکثر در ۷۰۰۰ کلمه به آدرس anjoman.elmi.adabi.tmu@gmail.com ارسال کنند.

برخی موضوعات و عنوان‌های مهم:

- معرفی کتاب‌های دکتر حسن ذوالفقاری و تحلیل مباحث آن‌ها در حوزه‌های مختلف

- مقایسۀ آثار دکتر ذوالفقاری با آثار مشابه

- تبیین و تحلیل جایگاه دکتر حسن ذوالفقاری در ساماندهی فرهنگ و ادبیات عامه ایران

- نقش موثر دکتر حسن ذوالفقاری در نهادهای اجرایی، همراه با معرفی خدمات و جایگاه‌ ایشان

- شیوۀ شاگردپروری دکتر ذوالفقاری

- نقد و بررسی مقالات مهم و تاثیرگذار دکتر حسن ذوالفقاری در موضوعات مختلف

- جایگاه فصلنامه فرهنگ و ادبیات عامه به سردبیری دکتر حسن ذوالفقاری در عرصۀ پژوهش‌های ادبیات عامۀ ایران

- نقد و معرفی آثار تصحیح‌شدۀ با همکاری دکتر حسن ذوالفقاری

- نقد و معرفی آثار مرتبط با حوزۀ آموزش زبان فارسی به غیر فارسی‌زبانان

- نقد و معرفی آثار مرتبط با حوزۀ ادبیات غنایی

و سایر موضوعات مرتبط ازجمله خاطرات کلاس درس و بحث استاد و هم‌نشینی با ایشان نیز در پیوست این یادنامه منتشر خواهد شد.

براساس این فراخوان، مهلت ارسال آثار تا ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ خواهد بود.

نظر شما