شناسهٔ خبر: 65119 - سرویس کتاب و نشر
نسخه قابل چاپ

تفکر در باب توسعه

کتاب  تفکر در باب توسعه کتاب حاضر به دنبال کاوش در تفکر در باب توسعه از ابتدای عصر مدرن بوده و نتیجه آن طرح بحثی برای جست‌وجوی «تئوری اجتماعی جهانی» در شرایط جهانی شده امروز است.

بیورن هتنه

مولفان : بیورن هتنه Bjorn Hettne (نویسنده)  

ناشر:  موسسه فرهنگی هنری پگاه روزگار نو

مترجم:محمدمهدی دهدار

سال انتشار:  ۱۴۰۰

عنوان اصلی: Thinking About Development, ۲۰۰۹

تعداد صفحات:  ۲۲۳ صفحه

فرهنگ امروز: کتاب حاضر به دنبال کاوش در تفکر در باب توسعه از ابتدای عصر مدرن بوده و نتیجه آن طرح بحثی برای جست‌وجوی «تئوری اجتماعی جهانی» در شرایط جهانی شده امروز است. بر خلاف «تئوری توسعه»، که به طور معمول با کشورهای در حال توسعه سرو کار دارد، «تفکر توسعه» همه حوزه‌های علوم اجتماعی را در بر می‌گیرد و درباره توسعه به طور کلی و همه کشورها تئوری پردازی می‌کند. در سراسر این کتاب تلاش شده است تا ارتباط آن با اثر کارل پولانی، تاریخدان و متفکر بزرگ علوم اجتماعی، حفظ گردد. او روش شناسی مطالعات توسعه و همچنین درک تئوریک پویایی‌های توسعه را با کارهای خود تحت تأثیر قرار داد. در این اثر، هتنه نیز مشابه پولانی به «دومین دگرگونی بزرگ» اشاره می‌کند. این دگرگونی جدید بر بستر پدیده جهانی شدن به معنای جنبش بازاری در مقیاس جهانی از دهه ۱۹۸۰ و ضد جنبش های انتقادی در جست و جوی بدیل‌های توسعه از سال ۲۰۰۰ در حال ظهور است. به باور هتنه دیالکتیک جریان اصلی و جریان بدیل در تفکر توسعه، مبتنی بر مفهوم «جنبش مضاعف» در پولانی منجر به اصلاح فکر جریان اصلی و رام ساختن جریان بدیل می‌شود؛ لذا به جای آنکه مکاتب مختلف فکری توسعه را همچون تکامل انباشتی ایده‌ها به سوی یک تئوری توسعه جهانشمول بفهمیم بایستی آنها را در زمینه تاریخی خود درک کنیم که این موجب نمایان شدن همزیستی مکاتب متضاد و انباشت موازی آنها در طول تاریخ می‌شود.

نظر شما